مشتریان عزیز با ارز سلام .

از اینکه مارا انتخاب کردید بسیار متشکریم
اما متاسفانه هر سال از تاریخ ۱۷ خرداد تا ۲۵ خرداد
تعطیلات تابستانه کادر طب در مان میباشد . و ازدادن هر گونه خدمات ماذور میباشیم .